Điều khoản sử dụng

Trang này (cùng với các tài liệu được đề cập) sẽ cung cấp các điều khoản sử dụng mà bạn có thể sử dụng web site www.tiepthiquangcao.com, áp dụng cho cả khách ghé thăm hoặc người dùng đã đăng ký. Vui lòng đọc các điều khoản sử dụng trước khi bắt đầu sử dụng trang web này. Bằng viêc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đã chỉ ra rằng bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng và đồng ý tuân thủ chúng. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng này, vui lòng ngừng việc sử dụng các trang web của chúng tôi.

THÔNG TIN VỀ TiepThiQuangCao.Com

Chúng tôi vận hành website www.tiepthiquangcao.com. Chúng tôi xây dựng website này nhằm mục đích cung cấp các thông tin về tiếp thị quảng cáo đến những người có nhu cầu tìm hiểu về các vấn đề tiếp thị, quảng cáo, xây dựng thương hiệu.

KẾT NỐI VỚI TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Việc kết nội với trang web của chúng tôi chỉ mang tính chất tạm thời, chúng tôi giữ quyền thu hồi hoặc sửa đổi dịch mà chung tôi cung cấp không cần thông báo trước (vui lòng xem bên dưới). Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với lý do nếu trang web của chúng tôi không có mặt tại bất ký thời điểm nào hoặc giai đoạn nào.

Chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của trang web hoặc toàn bộ trang web của chúng tôi, cho người dùng đã đăng ký với chúng tôi.

Nếu bạn chọn, hoặc bạn được cung cấp, mã nhận dạng người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin nào khác trong thủ tục bảo mật của chúng tôi, bạn phải coi thông tin đó là bí mật và bạn không được tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu nào, cho dù bạn đã chọn hay được phân bổ bởi chúng tôi vào bất kỳ lúc nào, nếu chúng tôi cho rằng bạn đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản sử dụng này

Bạn phải tự chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các bước cần thiết để truy cấp vào trang của chúng tôi. Bạn cũng phải có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập trang web của chúng tôi thông qua kết nối internet của bạn đều biết các điều khoản này và phải tuân thủ chúng.

NỘI DUNG BỊ CẤM

Bạn chỉ có thể sử dụng trang với mục đích hợp pháp. Bạn không thể sử dụng trang web của chúng tôi với các cách thức như sau:

-       Bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật, quy định của luật nước sở tại hoặc luật pháp quốc tế

-       Bất kỳ hành vi trái pháp luật hoặc gian lận, hoặc có mục đích/ảnh hướng đến việc vi phạm pháp luật hoặc gian lận

-       Vì mục đích gây tổn hại hoặc cố gắng gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào

-       Để gửi, nhận, tải lên, tải xuống, sử dụng hoặc tái sử dụng bất kỳ tài liệu nào mà không tuân thủ các tiêu chuẩn của chúng tôi (phía bên dưới)

-       Để truyển tải hoặc thực hiện việc mua bán gửi tài liệu, hoạt động quảng cáo không được yêu cầu/trái phép, các hoạt động khuyến mãi hoặc bất kỳ các hình thực chào mời khác

-       Để truyền tải bất kỳ dữ liệu nào, gửi hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào có chứa virus, Trojan, sâu, bom thời gian, trình ghi lại phím tắt, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kỳ chương trình độc hại khác hoặc mã máy tính tương tự được thiết kế để gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bất kỳ phần mềm phần cứng.


Bạn cũng đồng ý rằng:

-       Không sao chép, chia sẻ hoặc bán lại bất kỳ phần nào trang web của chúng tôi trái với các điều khoản sử dụng này

-       Không được truy cập nằm ngoài thẩm quyền, gây trở ngại, gây tổn hại hoặc gây rối đến bất kỳ phần nào của trang web, đến các thiết bị hoặc mang mà trang web có chưa, đến các phần mềm được sử dung trong việc cung cấp của trang web, đến bất kỳ thiết bị hoặc mạng lưới hoặc phần mềm được sở hữu hoặc sử dụng bởi bên thứ ba

 

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyền sở hữu trí tuệ về các thông tin kiến thức mà người dùng đăng tải lên website này. Những tác phẩm này được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước trên khắp thế giới. Tất cả các quyền đó được bảo lưu.

Bạn có thể in ra một bản sao và có thể tải xuống các trích dẫn của bất kỳ trang nào từ trang web của chúng tôi để tham khảo cho mục đích cá nhân của bạn và bạn có thể thu hút sự chú ý của những người khác trong tổ chức của bạn tới các tài liệu được đăng trên trang của chúng tôi.

Bạn không được sửa đổi  bất kỳ tài liệu nào bạn đã in hoặc tải xuống từ trang web này dưới bất kỳ hình thức nào và bạn không được sử dụng bất kỳ minh hoạ, hình ảnh, đoạn video hoặc âm thanh nào hoặc bất kỳ hình ảnh nào khác với bất kỳ văn bản đi kèm nào.

Tình trạng của chúng tôi (và của bất kỳ cộng tác viên xác định nào) là tác giả của tài liệu trên trang của chúng tôi phải luôn được công nhận.

Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào của tài liệu trên trang web của chúng tôi cho các mục đích thương mại mà không có sự đồg ý của chúng tôi chúng tôi hoặc nhà cấp phép của chúng tôi.

Nếu bạn in, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi vi phạm các điều khoản sử dụng này, quyền sử dụng trang web của chúng tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức và bạn phải hoàn trả hoặc hủy bỏ bất kỳ bản sao của các tài liệu bạn đã làm.

TỐ CÁO CÁC THÔNG TIN ĐĂNG TẢI

Việc bình luận và các tài liệu khác được đăng trên trang của chúng tôi không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên về sự tin cậy. Do đó, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm phát sinh từ sự tin cậy của bất kỳ khách truy cập vào trang web của chúng tôi, hoặc bất cứ ai có thể được thông báo về bất kỳ nội dung nào của nó.

THAY ĐỔI WEBSITE THƯỜNG XUYÊN

Chúng tôi cố gắng cập nhật trang web của chúng tôi thường xuyên, và có thể thay đổi nội dung bất cứ lúc nào. Nếu cần, chúng tôi có thể tạm ngưng quyền truy cập vào trang của chúng tôi, hoặc đóng vô thời hạn. Bất kỳ tài liệu trên trang web của chúng tôi có thể đã lỗi thời tại bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật các tài liệu đó.

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Các tài liệu được hiển thị trên trang web của chúng tôi được cung cấp mà không có bất kỳ bảo đảm, điều kiện hoặc bảo đảm về tính chính xác của nó. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi, các thành viên khác trong nhóm của chúng tôi và các bên thứ ba liên kết với chúng tôi theo đây rõ ràng loại trừ:

Tất cả các điều kiện, bảo đảm và các điều khoản khác có thể được quy định theo luật, pháp luật thông thường hoặc luật công bằng.

Bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả nào gây ra bởi bất kỳ người sử dụng có liên quan đến trang web của chúng tôi hoặc liên quan đến việc sử dụng, không có khả năng sử dụng, hoặc kết quả sử dụng trang web của chúng tôi, bất kỳ trang web liên kết với nó về nó, bao gồm, nhưng không hạn chế trách nhiệm pháp lý đối với:

mất thu nhập hoặc doanh thu;
mất kinh doanh;
mất lợi nhuận hoặc hợp đồng;
mất tiền tiết kiệm dự kiến;
mất dữ liệu;
mất mát thiện chí;
quản lý lãng phí hoặc thời gian làm việc; và

đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác dù phát sinh và có phải là do sự vi phạm (bao gồm cả sơ suất), vi phạm hợp đồng hay không, ngay cả khi có thể dự đoán trước được, miễn là điều kiện này không ngăn cản được yêu cầu bồi thường mất mát hoặc hư hỏng tài sản hữu hình của bạn bất kỳ khiếu nại nào khác về tổn thất tài chính trực tiếp mà không bị loại trừ bởi bất kỳ loại nào được nêu ra ở trên.

Điều này không ảnh hưởng đến trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh từ sự sơ suất của chúng tôi, cũng như trách nhiệm của chúng tôi đối với việc khai báo sai hoặc khai sai đối với vấn đề cơ bản cũng như bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào không thể bị loại trừ hoặc giới hạn theo luật áp dụng.

THÔNG TIN VỀ BẠN VÀ VIỆC TRUY CẬP CỦA BẠN VÀO TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi xử lý thông tin về bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc xử lý như vậy và bạn đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu do bạn cung cấp là chính xác.

DỊCH VỤ TƯƠNG TÁC

Đôi khi chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ tương tác trên trang của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn:

-       Các phòng chat

-       Bảng thông báo

-       Khảo sát

-       Diễn đàn

-       Cuộc thăm dò

-       dịch vụ tương tác

Nếu chúng tôi cung cấp bất kỳ dịch vụ tương tác nào, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin rõ ràng cho bạn về loại dịch vụ được cung cấp, nếu nó được kiểm duyệt và loại kiểm duyệt nào được sử dụng (bao gồm dù đó là con người hay kỹ thuật).

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đánh giá bất kỳ rủi ro nào có thể xảy ra đối với người dùng (và đặc biệt đối với trẻ em) từ các bên thứ ba khi họ sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào được cung cấp trên trang của chúng tôi và chúng tôi sẽ quyết định trong từng trường hợp liệu có thích hợp để sử dụng kiểm duyệt dịch vụ có liên quan (bao gồm loại kiểm duyệt để sử dụng) dưới ánh sáng của những rủi ro đó. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát, theo dõi hoặc kiểm duyệt bất kỳ dịch vụ tương tác nào mà chúng tôi cung cấp trên trang của chúng tôi và chúng tôi rõ ràng loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào bởi một người dùng không đúng tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi , liệu dịch vụ có được kiểm duyệt hay không.

Việc sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào của chúng tôi bởi trẻ vị thành niên phải được sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ. Chúng tôi khuyên các bậc cha mẹ cho phép con cái của họ sử dụng dịch vụ tương tác mà điều quan trọng là họ giao tiếp với con cái về an toàn trực tuyến vì kiểm duyệt không phải là dễ hiểu. Người chưa thành niên đang sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào nên được nhận thức về các nguy cơ tiềm ẩn đối với họ.

Khi chúng tôi kiểm duyệt một dịch vụ tương tác, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn phương tiện liên lạc với người kiểm duyệt, nếu có vấn đề hoặc khó khăn phát sinh.

ĐĂNG TẢI CÁC TÀI LIỆU LÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Bất cứ khi nào bạn sử dụng một tính năng cho phép bạn tải tài liệu lên trang của chúng tôi hoặc để liên lạc với những người dùng khác trên trang của chúng tôi, bạn phải tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung được nêu ra dưới đây. Bạn bảo đảm rằng bất kỳ đóng góp nào như vậy sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn đó và bạn bồi thường cho chúng tôi về bất kỳ vi phạm sự bảo đảm đó.

Bất kỳ tài liệu bạn tải lên trang web của chúng tôi sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền, và chúng tôi có quyền sử dụng, sao chép, phân phối và tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ tài liệu như vậy cho bất cứ mục đích nào. Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ danh tính của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khiếu nại rằng bất kỳ tài liệu nào được bạn đăng lên hoặc tải lên trang web của chúng tôi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của họ hoặc về quyền riêng tư của họ.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ tài liệu nào do bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác của trang của chúng tôi đăng lên.

Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ tài liệu hoặc bài đăng nào bạn đăng trên trang của chúng tôi nếu chúng tôi cho rằng tài liệu đó không tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung (dưới đây).

TIÊU CHUẨN VỀ NỘI DUNG

Các tiêu chuẩn nội dung này áp dụng cho tất cả và bất kỳ tài liệu nào bạn xây dựng vào trang web của chúng tôi (đóng góp) và bất kỳ dịch vụ tương tác nào liên quan đến nó.

Bạn phải tuân thủ đúng tinh thần các tiêu chuẩn sau đây. Các tiêu chuẩn áp dụng cho từng phần của bất kỳ đóng góp nào cũng như cho toàn bộ nó.

Việc đóng góp phải đáp ứng các điều kiện sau:

-       Chính xác (nơi họ đưa ra các vấn đề).

-       Có tổ chức (nơi họ đưa ra ý kiến).

-       Tuân thủ với pháp luật tương ứng của Việt Nam và bấy kỳ quốc gia nào mà nó đăng tải

Việc đóng góp không được phép:

-       Chứa các tài liệu phỉ báng người khác

-       Chưa các tài liệu gây hận thù, xúc phạm hoặc khiêu dâm

-       Thúc đẩy các yếu tố khiêu dâm

-       Thúc đẩy sự bạo lực

-       Thúc đẩy phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác.

-       Có thể đánh lừa bất kỳ người nào

-       Xâm phạm bất kỳ bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu hoặc nhãn hiệu thương mại của bất kỳ người nào khác.

-       Thúc đẩy các hoạt đông không hợp pháp

-       Đe dọa, lạm dụng hoặc xâm chiếm sự riêng tư của người khác, hoặc gây phiền toái, bất tiện hoặc lo lắng không cần thiết.

-       Có khả năng sách nhiễu, khó chịu, xấu hổ, báo động hoặc làm phiền người khác.

-       Được sử dụng để giả mạo bất kỳ người nào, hoặc đại diện sai cho bạn hoặc liên kết với bất kỳ người nào.

-       Đưa ra ấn tượng rằng chúng phát ra từ chúng tôi, nếu không phải như vậy.

-       Bênh vực, quảng bá hoặc hỗ trợ bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào (ví dụ như vi phạm bản quyền hoặc lạm dụng máy tính).

-      Trái với pháp luật Việt Nam hiện hành

 

VIRUSES, HACKING VÀ CÁC HÀNH VI KHÁC

Bạn không được lạm dụng trang web của chúng tôi bằng cách cố ý giới thiệu các loại vi-rút, trojan, sâu, bom logic hoặc các tài liệu khác độc hại hoặc có hại cho công nghệ. Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào trang của chúng tôi, máy chủ lưu trữ trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu kết nối với trang web của chúng tôi. Bạn không được tấn công trang web của chúng tôi thông qua một cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.

Bằng cách vi phạm điều khoản này, bạn sẽ vi phạm theo Quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi sẽ báo cáo bất kỳ vi phạm nào đối với các cơ quan thực thi pháp luật liên quan và chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của bạn với họ. Trong trường hợp vi phạm như vậy, quyền sử dụng trang web của chúng tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại do cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán, vi rút hoặc các tài liệu có hại về công nghệ khác có thể gây nhiễm cho thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc các tài liệu độc quyền khác do bạn sử dụng trang web của chúng tôi hoặc để tải xuống bất kỳ tài liệu nào được đăng trên đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với nó.

KẾT NỐI VỚI TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Bạn có thể liên kết tới trang chủ của chúng tôi, miễn là bạn làm việc đó một cách công bằng và hợp pháp và không gây tổn hại cho danh tiếng của chúng tôi hoặc tận dụng nó, nhưng bạn không được thiết lập liên kết theo cách gợi ý bất kỳ hình thức liên kết nào, chấp thuận hoặc chứng thực từ phía chúng tôi nếu không có.

Bạn không được thiết lập liên kết từ bất kỳ trang web nào không thuộc sở hữu của bạn.

Trang web của chúng tôi không được đóng khung trên bất kỳ trang web nào khác, bạn cũng không được tạo liên kết đến bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi ngoài trang chủ. Chúng tôi bảo lưu quyền thu hồi sự cho phép liên kết mà không cần thông báo. Trang web mà bạn đang liên kết phải tuân thủ tất cả các tôn trọng với các tiêu chuẩn nội dung (ở trên).

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ việc sử dụng tài liệu trên trang web của chúng tôi khác với quy định nêu trên, hãy gửi yêu cầu của bạn tới info@tiepthiquangcao.com.

CÁC LIÊN KẾT TỪ TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Trường hợp trang web của chúng tôi chứa liên kết tới các trang web và tài nguyên khác được cung cấp bởi các bên thứ ba, các liên kết này chỉ được cung cấp cho thông tin của bạn. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên đó và không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh từ việc sử dụng chúng.

ĐÌNH CHỈ VÀ CHẤM DỨT

Chúng tôi sẽ quyết định theo ý của chúng tôi, liệu có các vi phạm các điều khoản sử dụng này hay không. Khi xảy ra vi phạm các điều khoản sử dụng này, chúng tôi có thể thực hiện hành động mà chúng tôi cho là phù hợp.

Không tuân thủ các điều khoản sử dụng này có thể dẫn đến việc chúng tôi thực hiện tất cả hoặc một trong các hành động sau:

-       Ngay lập tức, hoặc tạm thời thu hồi quyền sử dụng trang web của chúng tôi.

-       Ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn loại bỏ bất kỳ bài đăng hoặc tài liệu mà bạn tải lên trang web của chúng tôi.

-       Các thủ tục pháp lý chống lại bạn để hoàn trả tất cả các chi phí trên cơ sở bồi thường (bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí hành chính và hợp lý hợp lý) do vi phạm.

-       Hành động pháp lý tiếp theo đối với bạn.

-       Việc tiết lộ thông tin đó cho các cơ quan thực thi pháp luật mà chúng tôi cảm thấy hợp lý là cần thiết.

-       Chúng tôi loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với các hành động được thực hiện để đáp ứng các vi phạm các điều khoản sử dụng này. Các phản hồi được mô tả trong các điều khoản sử dụng này không giới hạn và chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào khác mà chúng tôi cho là hợp lý.

THẨM QUYỀN VÀ LUẬT PHÁP

Tòa án tại Việt Nam sẽ có thẩm quyền duy nhất đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc ghé thăm trang của chúng tôi mặc dù chúng tôi vẫn giữ quyền tố cáo đối với bạn vì vi phạm các điều kiện này tại quốc gia cư trú của bạn hoặc bất kỳ quốc gia liên quan nào khác.

Các điều khoản sử dụng và bất kỳ tranh chấp hoặc yêu cầu bồi thường nào phát sinh từ hoặc liên quan đến chúng tôi hoặc đối tượng hoặc sự hình thành của chúng tôi (bao gồm các tranh chấp hoặc khiếu nại không phải theo hợp đồng) sẽ được quản lý và giải thích theo pháp luật Việt Nam

SỰ THAY ĐỔI

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào bằng cách sửa đổi trang này. Chúng tôi khuyến khích bạn nên kiểm trang trang web nãy từng thời điểm để nhận thông báo về việc thay đổi các thông tin này vì chúng sẽ ràng buộc bạn. Một số điều khoản trong các điều khoản sử dụng này cũng có thể bị thay thế bởi các điều khoản hoặc thông báo được đề cập ở nơi khác trên trang của chúng tôi.

VẤN ĐỀ CỦA BẠN

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào đối với các tài liệu xuất hiện trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ đến info@tiepthiquangcao.com